ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
ไทยแลนด์ดิกก์ - โปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่ชอบ แบ่งปันเรื่องเด็ด สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์
  ลิงก์ผู้สนับสนุน

เผยแพร่แล้ว

ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมสอบในปี 2559 มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภาระกิจ ระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และค


รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบในปี 2559 ชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ความรู้เกี่ยวกับคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหาร บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของศาลทหารชั้นต้น การอุทธรณ์และฎีกา เป็นต้น แถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 และแนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 รายละ


ล่าสุด!! กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุกหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียยกษาปณ์และการทำของจำนวน 34 ตำแหน่ง 135 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 11-19 มกราคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ช่


รวมแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2558 สำหรับวันนี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบของกลุ่มงานอำนวยการ และสนับสนุน ตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ. 2556 และ ตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเ


เพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร ชุดที่ 1 รวมตัวอย่างตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรฏิบัติงาน เปิดสอบในปี 2559 จำนวน 100 อัตราโดยกรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือ http://job.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับวันนี้เรามาอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร ตำแหน่งเ


โปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับวันนี้
มาใหม่
คอมเม้นท์ล่าสุด