ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
การศึกษา โปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ | ไทยแลนด์ดิกก์
  ลิงก์ผู้สนับสนุน

เผยแพร่แล้ว » การศึกษา

รวมรวมจากของเกาในปี 2554-2557 วันนี้ทีมงานเปิดสอบที่นี่ดอทคอม มีตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตำแหน่งพนักงานการเงิน สำหรับการสอบในปี 2559 มาอัพเดทให้เพื่อนๆที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในปี 2559 คะ โดยตัวอย่างแนวข้อสอบที่ภูมิใจนำเสนอในวันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและชุมชน [ชุดที่ 1] และ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคารและสินเชื่อ


เพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตำแหน่งพนักงานการเงินระดับ 4 ความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคารและสินเชื่อเบื้องต้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของสินเชื่อ กระบวนการให้สินเชื่อ ความสำคัญของสินเชื่อ ประเภทต่างๆ ของสินเชื่อต่างประเทศที่ธนาคารพาณิชย์มีให้กับลูกค้า ทรัสรีซีท (TRUST RECEIPT) T/R บุคคลที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินค่าความเสี่ยง บริการข


เตรียมสอบ ธ.ก.ส. ในปี 2559 ในตำแหน่งปฏิบัติงานเป็นพนักงานการเงินระดับ 4 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์และเหตุผล ความสามารถทางด้านภาษาไทย ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ และ วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่งพนักงานการเงิน ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี (หมวดบัญชีการเงิน / หมวดบัญชีบริหาร) ความรู้เกี่ยวกับการเงินการธนาคารและสินเชื่อเบื้องต้น


ตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมสอบปี 2559 มีเนื้อหาของวัตถุประสงค์ ธ.ก.ส. วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ค่านิยมองค์กร (Core Value) ยุทธศาสตร์การดำเนินงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปีบัญชี 2555-2559 มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน วัฒนธรรมของ ธ.ก.ส. เป็นต้น เหมาะกับผู้กำลังศึกษาข้อมูลและกำลังเตรียมความพร้อมก


อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. พนักงานการเงิน พร้อมเฉลย 2559 ที่จะนำมาอัพเดทในวันนี้เป้นตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา ชุมชน ซึ่งเป็นเนื้อหาที่สอบในส่วนของภาควิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง พนักงานการเงินระดับ 4 ในปี 2559 มีเนื้อหาของเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชน ความสำคัญของการพัฒนาชุมชน ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๐๙) ปัญหาต่างๆของสังคม เป็นต้น แถมท้า


โปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับในใน การศึกษา
มาใหม่
คอมเม้นท์ล่าสุด