ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
ข่าว โปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ | ไทยแลนด์ดิกก์
  ลิงก์ผู้สนับสนุน

เผยแพร่แล้ว » ข่าว

เนื่อง จากหลายร้อยคอมเมนต์ขอ แนวข้อสอบกรมสรรพากร 57 กันมา เราเลยขอจัดโปรโมชันให้สามสิบคนแรกเท่านั้น ย้ำ สามสิบคนแรก เท่านั้น เข้ามาอ่าน แนวข้อสอบกรมสรรพากร 2557 ได้เลยคะ เราไม่อยากไม่ให้ท่านพลาดนะคะ First choice คะ ขอบอกก่อนเลยคะว่า แนวข้อสอบกรมสรรพากร เจ้าพนักงานธุรการ พร้อมเฉลย 2557 ชุดนี้ ประกอบไปด้วย แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายรัษฎากร พ.ศ. 2481 สำหรับสอบกรมสรรพากร ปี57 โดยเฉพาะ เราใ


ตัวอย่าวแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายปราบปรามรวมข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนการสอบตำรวจ ในปี 2557 เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ สายป้องกันและปราบปราม และ นายตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานเทคนิค จำนวนรวมกว่า 6,800 อัตรา ทั่วประเทศ….....((เน้นหนัก!! แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายปราบปราม)) พร้อมเฉลย ข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สอบ 2557


เปิดสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปี 2557 สำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบที่อัพเดทยังคงเป็นแนวข้อสอบเดิมของปี 2556 คือความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) และการวัดคุณลักษณะ (Personality Test) ภาษาอังกฤษ ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ความถนัดเฉพาะตำแหน่ง และเพิ่มเติมมาใหม่ในปี 2557 กับแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีเนื้อหาของ แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 - 2566 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศแ


รวมตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบสํานักข่าวกรองแห่งชาติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๔ [ชุดที่ 2] และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ เตรียมสอบกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานข่าว และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในปี 2557 เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ความรู้เกี่ยวกับสํานักข่าวกรองแห่งชาติ อาทิประวัติความเป็นมาของสํานักข่


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 579 อัตราโดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)ที่ www.pea.co.th หัวข้อรับสมัครงาน หรือที่ http://job.pea.co.th ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของตำแหน่ง จำนวนและพื้นที่ที่ประสงค์จะปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ทา


โปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับในใน ข่าว
มาใหม่
คอมเม้นท์ล่าสุด