ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
หน่วยงาน โปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ | ไทยแลนด์ดิกก์
  ลิงก์ผู้สนับสนุน

เผยแพร่แล้ว » หน่วยงาน

สมาคมวิทยุสมัครเล่น จังหวัดกระบี่


หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรม จากข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ เช่นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือการละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ก็ตาม ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โทรฟรี 1676
เว็บไซต์ http://www.ombudsman.go.th


หน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรม กอง ตำรวจ ทหาร สถานฑูต รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอิสระ องค์กรการเมือง มูลนิธิ หน่วยงานราชการและองค์กร


กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 116 อัตรา รับสมัคร 1-26 เม.ย. 2552


โปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับในใน หน่วยงาน
มาใหม่
คอมเม้นท์ล่าสุด