ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
การศึกษา โปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ | ไทยแลนด์ดิกก์
  ลิงก์ผู้สนับสนุน

เผยแพร่แล้ว » การศึกษา

ล่าสุด! ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานการเงินระดับ 4 ประจำสาขาและสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2558 ประมาณการอัตราว่าง ประมาณ 800 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.baac.or.th หรือ http://www.baacapplicant.com ต


เตรียมสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปี 2559 ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) พนักงานประจำสำนักงาน พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดหนัก และ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ส


เพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 แนวข้อสอบ พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง พ.ศ.2490 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2543 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 แนวข้อสอบกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ


สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ทั้งชั้นสัญญาบัตร และชั้นสัญญบัตร วันนี้ทางทีมงาน เปิดสอบที่นี่ ดอทคอมได้นำตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ มาอัพเดทให้ผู้สนใจได้ลองนำไปฝึกทำกันคะ โดยตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศที่ทางทีมงานได้นำมาอัพเดทเพื่อนๆในวันนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ พรบ.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เหมาะสำหระบผู้สมัครสอบกับกองทัพอากาศ ในชั้นสัญญบัตร โดยนอกจากตัวอย่างแนวข้อส


ล่าสุด! การประปานครหลวงเตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2559 ในตำแหน่งวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักบัญชี นักวิชาการเงินการคลัง นักคอมพิวเตอร์ นักประชาสัมพันธ์ นักอาชีวอนามัย นิติกร นักบริหารงาน และตำแหน่งอื่นๆ โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 คุณสมบัติผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี แล


โปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับในใน การศึกษา
มาใหม่
คอมเม้นท์ล่าสุด