ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
การศึกษา โปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ | ไทยแลนด์ดิกก์
  ลิงก์ผู้สนับสนุน

เผยแพร่แล้ว » การศึกษา

เพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร เตรียมความพร้อมก่อนสอบในปี 2559 วันนี้กลับมาอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ ความรู้เกี่ยวกับนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2558 ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ. 2551-2562 และยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ กระทรวงกลาโหม


ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมสอบในปี 2559 มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภาระกิจ ระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ความรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และค


รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบในปี 2559 ชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ความรู้เกี่ยวกับคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหาร บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของศาลทหารชั้นต้น การอุทธรณ์และฎีกา เป็นต้น แถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 และแนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 รายละ


ล่าสุด!! กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุกหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียยกษาปณ์และการทำของจำนวน 34 ตำแหน่ง 135 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 11-19 มกราคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ช่


รวมแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2558 สำหรับวันนี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบของกลุ่มงานอำนวยการ และสนับสนุน ตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ. 2556 และ ตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเ


โปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับในใน การศึกษา
มาใหม่
คอมเม้นท์ล่าสุด