ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
การศึกษา โปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ | ไทยแลนด์ดิกก์
  ลิงก์ผู้สนับสนุน

เผยแพร่แล้ว » การศึกษา

เพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร ชุดที่ 1 รวมตัวอย่างตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรฏิบัติงาน เปิดสอบในปี 2559 จำนวน 100 อัตราโดยกรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือ http://job.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับวันนี้เรามาอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร ตำแหน่งเ


หลังจากที่ได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบในปี พ.ศ. 2559 ไปแล้วสองชุด อาทิแนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 วันนี้กลับมาเพิ่มเติมกันต่อกับแนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 อัพเดทเพิ่มเติมในชุดที่ 3 โดยในชุดนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับหมวดที่ 4 วิธีร้องทุกข์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช


เพิ่มเติมแนวข้อสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร เตรียมสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2558 จำนวน 500 อัตรา โดยตัวอย่างแนวข้อสอบที่ได้นำมาอัพเดทในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบของ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม มีเนื้อหาของกฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิ.อาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน) และ พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยทางทีมงานหวังว่าจะมี


กลับมาอัพเดทรายละเอียดการรับสมัครสอบกองทัพอากาศ ในปี 2559 ฉบับเต็มกับรายละเอียดในส่วนของการประกาศกำหนดการ สถานที่สอบและที่นั่งสอบ การรายงานตัว เป็นต้น และสำหรับผู้ที่มีความสนใจต้องการอ่านรายละเอียดการสอบของกองทัพอากาศ ในปี 2559 ฉบับเต็ม ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติม และ ทำการสมัครสอบได้ตามลิ้งด้านล่างของประกาศนี้คะ...ข้อสอบกองทัพอากาศ,แนวข้อสอบกองทัพอากาศ,2559


เตรียมสอบแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร และ ชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร ในปี 2559 วันนี้กลับมาเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 ชุดที่ 2 โดยแนวข้อสอบในชุดนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับหมวด 3 อํานาจลงทัณฑ์ ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดต่อวินัยทหารดังกล่าวไว้ในหมวดที่ 2 และ หมวด 4 วิธีร้องทุกข์ คําชี้แจงของทหารว่า ผู้บังคับบัญชากระทําแก่ตนด้วยการอันไม่เป็น ยุติธรรม หรือผิดก


โปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับในใน การศึกษา
มาใหม่
คอมเม้นท์ล่าสุด