ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
[DOWNLOAD แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค] LOAD แนวข้อสอบความรู้ด้านระบบประปา พร้อมเฉลย ฟรีโหลดปี 2558 | ไทยแลนด์ดิกก์

  ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links

แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค,ข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค,2558 กลับ มาอัพเดทเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค วันนี้กลับมาอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบที่ทุกตำแหน่งต้องใช้ คือแนวข้อสอบความรู้ด้านระบบประปา มีเนื้อหาของคํานิยามและขอบข่ายของระบบประปา ขอบเขตในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับระบบ ฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบประปา อาทิ พ.ร.บ. การประปานครหลวง พ.ศ. 2510 พ.ร.บ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. รักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 พ.ร.บ.น้ําบาดาล พ.ศ. 2546 พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หลักเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา เป้าหมายในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ําผิวดิน และความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้อง....ใครโหวตให้เว็บนี้


โปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับวันนี้
เผยแพร่แล้ว
คอมเม้นท์ล่าสุด