ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
((แชร์ประสบการณ์)) แนวข้อสอบตํารวจชั้นประทวนเลื่อนชั้นเป็นสัญญาบัตร สายปราบปราม 2559 รวมแนวข้อสอบตํา | ไทยแลนด์ดิกก์

  ลิงก์ผู้สนับสนุน Sponsored Links

ตัวอย่างแนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2558 ที่ทางทีมงานได้นำมาอัพเดทในวันนี้เป็นเนื้อหาของกลุ่มสายงานป้องกันปราบ ปราม มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยาน (ป.วิ.อาญา ภาค ๕ พยานหลักฐาน) พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม, กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้องและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและจำนวน.....แนวข้อสอบตํารวจชั้นประทวนเลื่อนชั้นเป็นสัญญาบัตร,สายปราบปราม,2559,ข้อสอบตํารวจใครโหวตให้เว็บนี้


โปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับวันนี้
เผยแพร่แล้ว
คอมเม้นท์ล่าสุด