ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
ไทยแลนด์ดิกก์ | ผลการค้นหาคำว่า ข้อสอบการประปา

ผลการค้นหาคำว่า ข้อสอบการประปา

คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษา
เลือกคำตอบให้เหมาะสมกับประโยค
35. The workers ………….. the street now.
a. have been sweeping b. are being swept
c. have been swept d. are sweeping
36. I don’t like ………….. at weekend.
a. shopping b. do shopping
c. to do d. doing
37. You’ll soon get used to ………….. in the country.
a. lived b. be living
c. living d. live
38. I’m ………….. next year


แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับสอบ 2556
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษา : เลือกคำตอบให้เหมาะสมกับประโยค
1. Bill never goes to parties, ………….. ?
a. does he b. doesn’t he
c. is he d. isn’t he
2. Let’s go out for a walk, ………….. ?
a. shall we b. will you
c. do we d. don’t we
3. The workers ………….. the street now.
a. have been


แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับสอบ 2556
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษา : เลือกคำตอบให้เหมาะสมกับประโยค
1. Bill never goes to parties, ………….. ?
a. does he b. doesn’t he
c. is he d. isn’t he
2. Let’s go out for a walk, ………….. ?
a. shall we b. will you
c. do we d. don’t we
3. The workers ………….. the street now.
a. have


จะไม่มีการอ่าน แนวข้อสอบ กปภ แบบหว่านแหแน่นอน ทราบคะ ว่าท่านไม่มีเวลามากขนาดนั้น เพราะฉะนั้น แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 56 ตัวนี้ ประกอบไปด้วย ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ แนวข้อสอบเลขอนุกรม แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจำเป็นสำหรับการสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2556 ทั้งสิ้น สำหรับการสอบ กปภ ในแต่ละครั้ง รายวิชาที่ออกสอบสำคัญมากคะ เรา มาเตรียม ตัว ให้ พ


สำหรับการสอบ กปภ ในแต่ละครั้ง รายวิชาที่ออกสอบสำคัญมากคะ เรา มาเตรียม ตัว ให้ พร้อม!! กับ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ช่างโยธา กันหน่อยดีกว่า จะไม่มีการอ่าน แนวข้อสอบ กปภ แบบหว่านแหแน่นอน ทราบคะ ว่าท่านไม่มีเวลามากขนาดนั้น เพราะฉะนั้น แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 56 ตัวนี้ ประกอบไปด้วย ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ แนวข้อสอบเลขอนุกรม แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 วิชาภาษโปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับวันนี้
เผยแพร่แล้ว
คอมเม้นท์ล่าสุด