ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
ไทยแลนด์ดิกก์ | ผลการค้นหาคำว่า ชั้นสัญญาบัตร

ผลการค้นหาคำว่า ชั้นสัญญาบัตร

สำหรับเพื่อนท่านใดที่กำลังสรรหา ตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบในปี พ.ศ. 2559 ทั้งชั้นสัญญาบัตร และชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร วันนี้เปิดสอบที่นี่ ดอทคอม มีตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2559 แถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 และแนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 ตามลิ้ง


ปิดรับสมัครสอบไปแล้วในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 สำหรับการเปิดสอบนายทหารชั้นสัญญาบัตร และ ต่ำกว่าสัญญาบัตร กับกองทัพอากาศ ในปี 2559 วันนี้ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ดอทคอม กลับมาอัพเดทเอาใจเพื่อนๆที่สมัครสอบในตำแหน่งต่างๆ กับกองทัพอากาศ ในปี 2559 อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปี 2559 และ แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพอากาศ ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาขอ


เพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร เตรียมสอบในปี 2559 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 มาอัพเดท โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาของพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 อาทิความรู้เกี่ยวกับศาลทหารชั้นต้น ได้แก่ ศาลจังหวัดทหาร ศาลมณฑลทหาร ศาลทหารกรุงเทพ ศาลประจำหน่วยทหาร คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลทหาร อาทิคดีที่บุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารกับบุคคลที่มิได้อยู่ในอำนาจศ


หลังจากที่ได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบกองทัพอากาศ เตรียมสอบในปี พ.ศ. 2559 ไปแล้วสองชุด อาทิแนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 วันนี้กลับมาเพิ่มเติมกันต่อกับแนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 อัพเดทเพิ่มเติมในชุดที่ 3 โดยในชุดนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับหมวดที่ 4 วิธีร้องทุกข์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช


เตรียมสอบแนวข้อสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร และ ชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร ในปี 2559 วันนี้กลับมาเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 ชุดที่ 2 โดยแนวข้อสอบในชุดนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับหมวด 3 อํานาจลงทัณฑ์ ทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดต่อวินัยทหารดังกล่าวไว้ในหมวดที่ 2 และ หมวด 4 วิธีร้องทุกข์ คําชี้แจงของทหารว่า ผู้บังคับบัญชากระทําแก่ตนด้วยการอันไม่เป็น ยุติธรรม หรือผิดกโปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับวันนี้
เผยแพร่แล้ว
คอมเม้นท์ล่าสุด