ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
ไทยแลนด์ดิกก์ | ผลการค้นหาคำว่า ตำแหน่งเ

ผลการค้นหาคำว่า ตำแหน่งเ

แนวข้อสอบกรมสรรพากร,ข้อสอบ,ตำแหน่งเ,จ้าพนักงานธุรการ,พร้อมเฉลย,57รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร เตรียมสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน และ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มีเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร แผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 และ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมคโปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับวันนี้
เผยแพร่แล้ว
คอมเม้นท์ล่าสุด