ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
ไทยแลนด์ดิกก์ | ผลการค้นหาคำว่า ธุรการ

ผลการค้นหาคำว่า ธุรการ

เพิ่มเติมสำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบที่ทางทีมงานเปิดสอบที่นี่ ดอทคอมจะนำมาอัพเดทกันในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด เตรียมสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน) และ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน) จัดชุดใหญ่กับแนวข้อสอบแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอ


อัพเดทเพิ่มเติมสำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เปิดสอบตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 วันนี้มีตัวอย่างภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ งาน และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 แถมท้ายให้ด้วยความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น ชุดที่ 1-2 แนวข


กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมในชุดที่สองสำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554 เตรียมสอบกับสำนักงานอัยการสูงสุด ตำแหน่งธุรการปฏิบัติการ เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับหมวดที่ 2 การจัดหาพัสดุการซื้อหรือการจ้าง โดยวิธีต่างๆอาทิวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ หมวดที่ 3 อํานาจอนุมัติและว


แนวข้อสอบสำนักงานอัยการสูงสุด,2559,ธุรการ เตรียมสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กับสำนักงานอัยการสูงสุด ในปี 2559 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด มีเนื้อหาของศัพท์และความหมายของคำว่า”อัยการ” ประวัติความเป็นมาของสำนักงานอัยการสูงสุด ความรู้เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของสำนักงานอัยการสูงสุด ความรู้เกี่ยวกับคณะผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงส


แนวข้อสอบกรมชลประทาน,พร้อมเฉลย,นายช่างชลประทาน,ช่างสำรวจ,ช่างโยธา,ธุรการ รวมแนวข้อสอบกรมชลประทาน เพิ่มเติมแนวข้อสอบความรู้ด้านหลักการชลประทาน มีเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน น้ำ พืช สภาพแวดล้อม ต่องานด้านชลประทาน น้ำเพื่อประโยชน์ต่องานชลประทาน ดินเกี่ยวข้องกับการชลประทานอย่างไร แถมท้ายด้วยแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานจัดหาที่ดินความรู้เกี่ยโปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับวันนี้
เผยแพร่แล้ว
คอมเม้นท์ล่าสุด