ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
ไทยแลนด์ดิกก์ | ผลการค้นหาคำว่า วิทยากร

ผลการค้นหาคำว่า วิทยากร

จัดไปก่อนสอบ!! แนวข้อสอบ กฟผ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า (ชุดที่ 2) รวมแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต กฟผ บัญชี ธุรการ วิศวกร วิทยากร 57 วันนี้กลับมาอัพเดทกันต่อกับแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตำแหน่งช่างไฟฟ้า (ชุดที่ 2) และเพิ่มเติมสำหรับแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักบัญชี ธุรการ วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา และ วิทยากรได้ตามลิ้งด้านล่างของประกาศนี้คะ..... แนวข้อสอบ กฟผ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่


การมุ่งลดความสูญเปล่าจากการใช้ทรัพยากรที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ รวมถึงการค้นหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องด้วยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ไม่เน้นการลงทุนในเทคโนโลยีชั้นสูง แต่ให้พนักงานเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญและสอดคล้องกับปรัชญาคุณภาพ


ผมเปิดคอลัมน์นี้ขึ้นมาเพราะตลอดเวลาที่ผม ไปฝึกอบรมให้กับองค์กร ต่างๆ ผมชอบชวนให้ผู้เข้าอบรมที่สนใจ ในหลักสูตรที่ผมสอนนำไปใช้ในการฝึกอบรมพนักงานภายในต่อๆ ไป เพราะถ้าทุกคนได้ประโยชน์จากผมก็น่าจะนำไปถ่ายทอดต่อๆ กันไป ส่วนใหญ่ก็จะกล่าวปฏิเสธว่า ยังไม่พร้อม, ทำไม่ได้หรอก, ไม่มีใครบอกให้ทำ เป็นต้น แต่หลายคนก็ขอ Copy Slide ของผมไป (แต่ไม่รู้ว่าเอาไปสอนหรือไม่?)


จัดโดย: ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ

หลักการและเหตุผล

บนโลกที่กูรูหลายท่าน เรียกว่าโลกที่ไหลลื่น (โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และตลอดเวลา) หรือกูรูอีกหลายท่านเรียก โลกที่ไหลเยื้อม (โลกที่ขอบเขตของการเป็นประเทศลดน้อยลง ขอบเขตการค้าเสรีขยายตัวใหญ่ขึ้น) เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลายและสุดขั้วก็เกิดขึ้


ปัญหาใหญ่ของผู้บริหารระดับกลางในปัจจุบัน คือ ไม่สามารถ ทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย ที่วางไว้ได้เพราะทีมงานขาดประสิทธิภาพ ทำให้เป็นที่สงสัยว่าจะทำอย่างไร ถึงจะทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
จากประสบการณ์ การบริหารงานพบว่า ผู้บริหารระดับกลางส่วนใหญ่ ขาดการคิดเชิงกลยุทธ์ และขาดทักษะเรื่องบริหารคน ถึงแม้ว่าจะมีความรู้ ความสามารถ ในงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ก็ตาม ดังนั้นหัวข้อสำคัญจึงอโปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับวันนี้
เผยแพร่แล้ว
คอมเม้นท์ล่าสุด