ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
ไทยแลนด์ดิกก์ | ผลการค้นหาคำว่า ศูนย์ข้อมูล

ผลการค้นหาคำว่า ศูนย์ข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ มีหน้าที่หลักในการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ประเทศคู่ค้า และประเทศคู่แข่ง โดยข้อมูลจะครอบคลุมทั้งด้านวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต การออกแบบ กฎระเบียบการค้า โครงสร้างภาษี ข้อกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี สถิติมูลค่าการนำเข้าส่งออก พฤติกรรมผูโปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับวันนี้
เผยแพร่แล้ว
คอมเม้นท์ล่าสุด