ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
ไทยแลนด์ดิกก์ | ผลการค้นหาคำว่า สมัครสอบ

ผลการค้นหาคำว่า สมัครสอบ

ล่าสุด! การประปานครหลวงเตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2559 ในตำแหน่งวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักบัญชี นักวิชาการเงินการคลัง นักคอมพิวเตอร์ นักประชาสัมพันธ์ นักอาชีวอนามัย นิติกร นักบริหารงาน และตำแหน่งอื่นๆ โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 คุณสมบัติผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี แล


ล่าสุด! กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้างและพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตร และข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2559 จำนวน 523 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th,https://rtafrecruitment.job.thai.com หรือ http://www.person.rtaf.mi.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ถึงวันอังคารท


สมัครสอบ,ปลัดอำเภอ,2558,2559,กรมการปกครอง เปิดสอบ ล่าสุด จากจดหมายข่าวอธิบดีกรมการปกครอง มีข่าวเกี่ยวกับการขออัตรากำลังเพิ่มในตำแหน่งปลัดอำเภอ อำเภอละ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอละ 2 อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,523 อัตรา เพื่อรองรับภารกิจของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และส่วนราชการอื่นที่ไม่มีหน่วยงานในระดับอำเภอ อีกทั้งเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในที่ทำการปกครองอำเภอต่างๆ ที่ต้องแบกรับภาร


สมัครสอบ,กระทรวงศึกษาธิการ,2015,สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ล่าสุด!! สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร 1. ตำแหน่งพนักงานแปลภาษา และ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคล


กรมบัญชีกลาง รับสมัคร,สมัครสอบกรมบัญชีกลาง,2015,สมัครสอบ,กรมบัญชีกลาง ล่าสุด!! กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 อัตรา โดยผู้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง httโปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับวันนี้
เผยแพร่แล้ว
คอมเม้นท์ล่าสุด