ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
ไทยแลนด์ดิกก์ | ผลการค้นหาคำว่า องค์กร

ผลการค้นหาคำว่า องค์กร

ปัจจัยการทำงานในองค์กรให้ ประสบความสำเร็จนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เพียงตัวสินค้าที่ดี มีตลาดที่ดีรองรับ หรือ แม้แต่การมีราคาที่ดีเท่านั้น สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึงคือ “บุคคล” ที่บริหารองค์กรจนกลายมาเป็น “ภาพลักษณ์ “ หรือ ” สัญลักษณ์“ ขององค์กรนั้นๆ


หน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรม กอง ตำรวจ ทหาร สถานฑูต รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการอิสระ องค์กรการเมือง มูลนิธิ หน่วยงานราชการและองค์กรโปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับวันนี้
เผยแพร่แล้ว
คอมเม้นท์ล่าสุด