ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
ไทยแลนด์ดิกก์ | ผลการค้นหาคำว่า เจ้าพนักงานสรรพากร

ผลการค้นหาคำว่า เจ้าพนักงานสรรพากร

ล่าสุด!กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 103 อัตรา วันนี้เลยนำตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร มาอัพเดทกันคะ โดยแนวข้อสอบที่นำมาอัพเดทในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ภาษีอากร [ชุดที่1] รวมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับภาษีอากรอาทิความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ความรู้


แนวข้อสอบกรมสรรพากร,เจ้าพนักงานสรรพากร,เจ้าพนักงานธุรการ,2558รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากร ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ที่ทางทีมงานได้นำมาอัพเดทในวันนี้ มีเนื้อหาของแนวข้อสอบความรู้ทั่วไปในปีพุทธศักราช 2557 และ ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมสรรพากรความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร มีความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีอากรตามประมวล


แนวข้อสอบกรมสรรพากร,เจ้าพนักงานสรรพากร,เจ้าพนักงานธุรการ,ข้อสอบกรมสรรพากร สำหรับหลายๆ ท่านที่ได้สมัครสอบกับกรมสรรพากร ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมสรรพากร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการนั้น ทางกรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผู้สมัคครสอบ กำหน


สำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเตรียมความพร้อมในการสอบกับกรมสรรพากร ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และตำแหน่งอื่นๆ วันนี้ทางทีมงานกลับมาอัพเดทเพิ่มเติมสำหรับแนวข้อสอบกรมสรรพากร ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน เตรียมสอบในปี 2557 โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 และ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ


อัดแหลก!! แนวข้อสอบกรมสรรพากร พร้อมสอบ ตำแหน่งธุรการ เจ้าพนักงานสรรพากร ด่วน!! แนวข้อสอบกรมสรรพากร 57เพิ่มเติมสำหรับแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพากร เตรียมสอบกรมสรรพากร 2557 เตรียมสอบกับกรมสรรพากรในตำแหน่งพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน โดยตัวอย่างแนวข้อสอบที่นำมาอัพเดทในวันนี้เป็นตัวอย่างความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรและกรมสรรพโปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับวันนี้
เผยแพร่แล้ว
คอมเม้นท์ล่าสุด