ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
ไทยแลนด์ดิกก์ | ผลการค้นหาคำว่า เปิดสอบ

ผลการค้นหาคำว่า เปิดสอบ

คาดว่าจะเปิดสอบกว่า 5,000 อัตรา วันเวลาที่เปิดรับสมัครยังไม่แน่นอน โดยแบ่งเป็น บช.น จำนวน 1,000 อัตรา ทุกภารกิจ ภาค 1 จำนวน 400 อัตรา สายป้องกันและปราบปราม ภาค 2 จำนวน 350 อัตรา สายป้องกันและปราบปราม ภาค 3 จำนวน 200 อัตรา สายป้องกันและปราบปราม ภาค 4 จำนวน 250 อัตรา สายป้องกันและปราบปราม ภาค 5 จำนวน 300 อัตรา สายป้องกันและปราบปราม ภาค 6 จำนวน 150 อัตรา สายป้องกันและปราบปราม ภาค 7 จำนวน 250 อัตรา ส


สมัครงาน,กรมการบินพลเรือน,2015,เปิดสอบ,กรมการบินพลเรือน,2558 ล่าสุด!! กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครบุคคลเขารับราชการเป็นลูกจางชั่วคราวตําแหน่งต่างๆ จำนวนรวมทั้งสิ้น 38 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านเว็บไซต์กรมการบินพลเรือน http://job.aviation.go.th ตั้งแตวันที่ 6 ถึง 17 กรกฎาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หัวขอ “รับสมัครสอบคัดเล


สมัครงาน บางมด,2558,เปิดสอบ,บางมด,58 ล่าสุด!! มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.kmutt.ac.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงาน ครั้ง


สมัครงานกองทัพอากาศ 58,เปิดสอบกองทัพอากาศ 2558,เปิดสอบ,กองทัพอากาศ,2558ล่าสุด!! กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ จํานวน ๘ อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกําลังพล กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามไ


รวมตัวอย่างแนวข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6 เปิดสอบ 6,800 อ. ในปี 2557 ที่จะนำมาอัพเดทกันในวันนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม มีเนื้อหาของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมที่เหมาะกับนโยบายปรองดอง พระราชบัญญัติ วัฒนธรรมแห่งชาติพุทธศักราช 2485 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2486 และเนื้อหาความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม อัพเดทล่าสุด!! ของปี 2556-2557 คะ…......โปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับวันนี้
เผยแพร่แล้ว
คอมเม้นท์ล่าสุด