ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
ไทยแลนด์ดิกก์ | ผลการค้นหาคำว่า แนวข้อสอบกรมชลประทาน

ผลการค้นหาคำว่า แนวข้อสอบกรมชลประทาน

ห่างหายการอัพเดทกันไปนานเลยคะ สำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน โดยล่าสุดหลังจากที่ได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน ชุดที่ 1-2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485 แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2559 ไปแล้ว วัันนี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 โดยแนวข้อสอบชุดนี้เป็นแน


เปิดสอบกรมชลประทาน ในปี 2559 หลายอัตรา วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน ในตำแหน่งนายช่างชลประทาน มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับแนวข้อสอบความรู้ด้านหลักการชลประทาน ประกอบไปด้วยเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับหลักการชลประทาน คุณสมบัติทางกายภาพของดินกับวิธีการชลประทาน การเคลื่อนที่ของนํ้าในดิน คุณภาพนํ้าชลประทานที่มีผลกระทบต่อผลผลิตและระบบชลประทาน การแก้ไขคุณภาพนํ้าทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่


เตรียมสอบกรมชลประทาน ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ในปี 2559 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนายช่างสำรวจ มาอัพเดทให้ผู้ที่สนใจได้ลองฝึกทำกันคะ โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนที่ที่ อาทิความหมายของแผนที่ มาตราส่วนต่างๆ ของแผนที่ วัตถุประสงค์ของการศึกษาแผนที่ การจำแนกตามมาตรฐานของสมาคมคาร์โตกร๊าฟฟี่ระหว่างประเทศ(ICA) สมาคมคาร์โตกร๊าฟฟี่ระหว่างประเทศ ความร


กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน เปิดสอบปี 59 กว่า 735 อัตรา 15-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน รวมความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ผู้บริหาร ตราสัญลักษณ์ อํานาจหน้าที่ ของกรมชลประทาน บทบาทภารกิจ จรรยาบรรณ พนักงาน ของกรมชลประทาน ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2556-2559 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการชลประทาน วั


เตรียม สอบกรมชลประทาน ในปี 2559 ในตำแหน่งนายช่างชลประทาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งนายช่างสำรวจ และ ตำแหน่งวิศวกรชลประทาน วันนี้มีตัวอย่าแนวข้อสอบพระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526 มาอัพเดท นอกจากนี้ยังแถมท้ายด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ด้านหลักการชลประทาน และแนวข้อสอบพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 หวังว่าจะมีประโยชน์โปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับวันนี้
เผยแพร่แล้ว
คอมเม้นท์ล่าสุด