ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
ไทยแลนด์ดิกก์ | ผลการค้นหาคำว่า แนวข้อสอบการประปา

ผลการค้นหาคำว่า แนวข้อสอบการประปา

แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับสอบ 2556
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
คำศัพท์และโครงสร้างทางภาษา : เลือกคำตอบให้เหมาะสมกับประโยค
1. Bill never goes to parties, ………….. ?
a. does he b. doesn’t he
c. is he d. isn’t he
2. Let’s go out for a walk, ………….. ?
a. shall we b. will you
c. do we d. don’t we
3. The workers ………….. the street now.
a. have been


แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
1. ตามมาตราที่ 14 ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด
ก. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของการประปาส่วนภูมิภาค
ข. มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่กระทำกับ กปภ. หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ กปภ. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
ค. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมก


รู้ดีเลยคะว่า แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2556 นั้น มีความสำคัญและความจำเป็นมากสำหรับท่านที่ สมัคร กปภ 56 มากๆ สู้ๆนะคะ เหลือเวลาเตรียมตัวไม่มากแล้ว อีกหนึ่งความภูมิใจของเราคะ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2556 ที่หลายๆ ท่านคอมเมนต์เข้ามาว่า อ่านง่าย เข้าใจไว ใช้ได้จริง เรารู้สึกคุ้มค่ามากๆ คะ ที่นำ ลับสุดยอด!!! แนวข้อสอบการประปา พร้อมเฉลย นักบัญชี ภาษาอังกฤษ นักบัญชี 4 มาฝากผู้ที่สมัครสอบ การประ


อีกหนึ่งความภูมิใจของเราคะ แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2556 ที่หลายๆ ท่านคอมเมนต์เข้ามาว่า อ่านง่าย เข้าใจไว ใช้ได้จริง เรารู้สึกคุ้มค่ามากๆ คะ ที่นำ ลับสุดยอด!!! แนวข้อสอบการประปา พร้อมเฉลย นักบัญชี ภาษาอังกฤษ นักบัญชี 4 มาฝากผู้ที่สมัครสอบ การประปาส่วนภูมิภาค 56 ปีนี้ รู้ดีเลยคะว่า แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค 2556 นั้น มีความสำคัญและความจำเป็นมากสำหรับท่านที่ สมัคร กปภ 56 มากๆ สู้ๆนะคะ เหลือเ


วันนี้เอา แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับคำศัพท์และโครงสร้างทางภาษา มาให้ลองทำกันคะ ด่วนนะคะ โหลดเฉลยฟรี 100 คนแรก ไม่ทำไม่ได้แล้วหละคะ ยังมี แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ช่างไฟฟ้า 3 อีกด้วย เราอยากให้ แนวข้อสอบ กปภ 2556 ประกาศนี้ เป็นตัวอย่างการเก็ยประสบการณ์ดีๆ ก่อนลงสอบสนามจริงนะคะ เนื่องจากยอดผู้สมัครในตอนนี้มีจำนวนมากกว่าปีก่อนๆ เอาหละคะ ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบ สอบผ่านกันถ้โปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับวันนี้
เผยแพร่แล้ว
คอมเม้นท์ล่าสุด