ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
ไทยแลนด์ดิกก์ | ผลการค้นหาคำว่า แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ

ผลการค้นหาคำว่า แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ

รวมแนวข้อสอบกฎต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ เพื่อเตรียมสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 สายอำนวยการในปี 2558 มีแนวข้อสอบกฎต่างๆที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ ความรู้เกี่ยวกับกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และแนวข้อสอบสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อม


แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ,2559,ข้อสอบตํารวจ วุฒิ ม.6,สายอํานวยการ,2558 เตรียมสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 สายอำนวยการ และ กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่วิทยากร ในสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ประจำปี 2558 กับตัวอย่างแนวข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 150 ข้อ 150 คะแนน มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ ความสามารถทั่วไป จำนวน 40 ข้อ และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 90 คะแนน) มโปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับวันนี้
เผยแพร่แล้ว
คอมเม้นท์ล่าสุด