ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
ไทยแลนด์ดิกก์ | ผลการค้นหาคำว่า 2557

ผลการค้นหาคำว่า 2557

กรมที่ดิน รับสมัคร,สมัครงาน กรมที่ดิน,2557,2558 ล่าสุด!!!กรมที่ดินเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน และ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน จำนวน 92 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอใบสมัครได้ ณ สถานที่รับสมัคร หรือดาวน์โหลดที่ที่เว็บไซต์ของกรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อ “ข่าวกองการเจ้าหน้าที่” และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและประเมินบุค


แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ภาค ข,2557,แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รวมแนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ภาค ข เตรียมสอบในปี 2557-2558 มีเนื้อหาของความรู้ทางการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร อาทิวัตถุประสงค์ หลักการ ขอบเขตและความรับผิดชอบของการส่งเสริมการเกษตร สภาพปัญหาด้านการส่งเสริมการเกษตรของประเทศ การส่งเสริมการเกษตรกบการพัฒนาชนบท และ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้


สมัครสอบตำรวจ,สัญญาบัตร,2557,2558 ล่าสุด!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในตำแหน่งรอง สว.ทำหน้าที่นิติกร รับสมัครทั้งชายและหญิง จำนวน 100 อัตรา รอง สว.ทำหน้าที่ บัญชี, การเงินและบัญชี, ตรวจสอบภายใน, การเงิน, การเงินและพัสดุ, การเงินและงบประมาณ, และปฏิบัติการ(การเงิน) รับสมัครทั้งชายและ


ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ที่ทางทีมงานได้นำมาอัพเดทในวันนี้มีเนื้อหาของตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้ทางการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตร มีเนื้อหาของ ความหมาย ความสำคัญ ความจำเป็นที่ต้องมีการส่งเสริมการเกษตร วัตถุประสงค์ หลักการ ขอบเขตและความรับผิดชอบของการส่งเสริมการเกษตร สภาพปัญหาด้านการส่งเสริมการเกษตรของประเทศ การส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวเกษตรกร ก


ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ มีเนื้อหาของความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 แผนแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2556 – 2559 และ ความรู้อื่นๆ ที่ผู้สมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กับกรมส่งเสริมการเกษตร ต้องรู้!!!โปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับวันนี้
เผยแพร่แล้ว
คอมเม้นท์ล่าสุด