ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
ไทยแลนด์ดิกก์ | ผลการค้นหาคำว่า 59

ผลการค้นหาคำว่า 59

เพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า และแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานบัญชี เตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปี 2559 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า ความรู้เกี่ยวกับฉนวนไฟฟ้า และความรู้อื่นๆ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า แถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค....


เพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า และแนวข้อสอบในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานบัญชี เตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปี 2559 มีเนื้อหาเกี่ยวกับประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า ความรู้เกี่ยวกับฉนวนไฟฟ้า และความรู้อื่นๆ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า แถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค....


อัพเดทเพิ่มเติมในชุดที่ 2 สำหรับแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เตรียมสอบในตำแหน่งพนักงานปกครองปฏิบัติการ กับกรมการปกครอง วันนี้กลับมาเพิ่มเติมในส่วนของความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนประวัติราษฎร จัดทำทะเบียนคนเกิดทะเบียนคนตาย การย้ายทะเบียนบ้าน รวมไปถึงความผิดและบทลงโทษตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 แถมท้ายด้วยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ


ล่าสุด! สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ อาทิตำแหน่งผู้จัดการกลุ่ม กรอบอัตราเงินเดือน 83,760-240,000 บาท ตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย กรอบอัตราเงินเดือน 83,760-240,000 บาท ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/กอง กรอบอัตราเงินเดือน 64,000-176,000 บาท และ ตำแหน่งพนักงานประจำกลุ่ม/กอง กรอบอัตราเงินเดือน 16,050-133,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 67 ตำแหน่ง โดยผ


ห่างหายการอัพเดทกันไปนานเลยคะ สำหรับตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน โดยล่าสุดหลังจากที่ได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน ชุดที่ 1-2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการชลประทานหลวงพุทธศักราช 2485 แนวข้อสอบสถานการณ์บ้านเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2559 ไปแล้ว วัันนี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 โดยแนวข้อสอบชุดนี้เป็นแนโปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับวันนี้
เผยแพร่แล้ว
คอมเม้นท์ล่าสุด