ข้อแนะนำ หัวเรื่องกระชับ แท็ก 4 แท็กขึ้นไป เขียนอธิบาย 2 บรรทัดเต็มขึ้นไป ห้าม spam ห้ามเว็บผิดกฎหมาย รับเฉพาะเว็บไทย
ไทยแลนด์ดิกก์ | ผลการค้นหาคำว่า database

ผลการค้นหาคำว่า database

ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ มีหน้าที่หลักในการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ประเทศคู่ค้า และประเทศคู่แข่ง โดยข้อมูลจะครอบคลุมทั้งด้านวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต การออกแบบ กฎระเบียบการค้า โครงสร้างภาษี ข้อกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี สถิติมูลค่าการนำเข้าส่งออก พฤติกรรมผู


ในหมวดหมู่นี้สอนถึงวิธีการสร้างฐานข้อมูล (database) ตารางข้อมูล (table) ฟิลด์ (field) และ index ต่าง ๆ


ในหมวดหมู่นี้จะแนะนำถึงโครงสร้างต่าง ๆ ของ MySQL ครับว่ามี syntax เป็นอย่างไร


ในหมวดหมู่นี้จะสอนถึงชนิดตัวแปร (Data Types) ของ MySQL ว่ามีอะไรบ้างและแต่ละชนิดมีขอบเขตเท่าไร เช่น TINYINT มีขนาดเพียง 2 byte แต่ INT มีขนาดถึง 4 bytes


ในหมวดหมู่นี้ผมจะแนะนำถึงโมดูลของภาษา Perl ที่ใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล รวมไปถึงการใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ใน module DBI ด้วยโปรโมทเว็บฟรี เก็บเว็บที่คุณชอบ สร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ แบ่งปันเรื่องเด็ด ให้คนอื่นได้อ่าน และโหวตให้คะแนนเรื่องที่คุณชอบ ช่วยเพิ่มทราฟิคเข้าเว็บของคุณ
ติดอันดับวันนี้
เผยแพร่แล้ว
คอมเม้นท์ล่าสุด